Viewing posts from: November 2014

Uw voorlopige aanslag 2015

Posted by familyfinance in News | 0 comments

  voorlopige aanslag     De voorlopige aanslagen voor volgend jaar vallen inmiddels weer bij iedereen op de mat. Voor sommige mensen levert dit echter verassingen op.   De belastingdienst is dit jaar voor het eerst gestart met het aanpassen van de voorlopige aanslagen aan de hand van de aangifte inkomstenbelasting over 2013, in plaats van het simpelweg kopiëren van de voorlopige aanslag van vorig jaar.  

Wijziging kindregelingen 2015

Posted by familyfinance in Geen categorie, News | 0 comments

kindregeling In 2015 veranderd er veel op het gebied van de bestaande kinderregelingen. Tot op heden waren er 11 kindregelingen, te weten ;

 • De kinderbijslag;
 • Het kindgebonden budget;
 • De kinderopvangtoeslag;
 • Een aanvulling op een sociaal-minimum uitkering voor alleenstaande ouders;
 • De Tegemoetkoming onderwijs- en schoolkosten WTOS;
 • De Tegemoetkoming ouders thuiswonende gehandicapte kinderen TOG;
 • De alleenstaande ouderkorting;
 • De aanvullende alleenstaande ouderkorting;
 • De inkomensafhankelijke combinatiekorting;
 • De aftrek levensonderhoud kinderen tot 21 jaar;
 • De ouderschapsverlofkorting.